Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi:(86-755)-84811973

Triển lãm công ty/Tham quan nhà máy

Văn phòng

bộ phận kỹ thuật

Bộ phận kỹ thuật

Phòng họp nhà máy

Cuộc họp

Dây chuyền nhà máy a

Dây chuyền sản xuất

Phòng mẫu z

Phòng trưng bày

Phòng mẫu

Phòng trưng bày